Home

Een betaalbaar & veilig (t)huis voor iedereen!

Met oog en geloof voor diegenen die het niet meer redden, of in nood zitten.

In deze huizen kunnen de mensen, daklozen, eenzame ouderen, alleenstaande moeders en in nood zittende ondernemers weer tot bloei komen. Zo worden ze geholpen om vanuit hun unieke talenten weer mee te doen in onze maatschappij.