Doelen

DOEL van X stichting

1- De Stichting heeft ten doel te bemiddelen ter verkrijging van (betaalbare) woonruimte alsmede het bieden van hulp in de meest ruimste zin van het woord aan ouderen, alleenstaande ouders, daklozen en kinderen.
2- De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door;
*Het realiseren van betaalbare woningen voor jong en oud;
*Het realiseren van onderkomen  voor aan het lot overgelaten    daklozen;
*Het realiseren van onderkomen voor eenzame ouderen;
*Het ondersteunen van kinderen die willen studeren, maar niet de middelen hebben;
*Het steunen van moeders die met geweld aan hun lot overgelaten zijn;
*Het ondersteunen van (startende) kleine ondernemers met het opzetten van hun bedrijvigheid om zelfvoorzienend te kunnen zijn.
–De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.


VERMOGEN 
1- Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door;
a,   subsidies en andere bijdragen;
b,   schenkingen, erfstellingen en legaten;
c,   alle andere verkrijgingen en baten;
De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.