Beleidsplan  X Stichting

Schouder aan schouder een beter leven voor jong en oud.
Voor u ligt het beleidsplan van X Stichting.

Beste allen,
U zult zich vast afvragen wat is X Stichting?.

Wat wil X stichting  bereiken en is dat goed voor mij of voor ons allemaal, wie wordt er beter van, is het betrouwbaar?.
Deze vragen zijn zeer terecht en ik zal graag alle vragen willen beantwoorden.

X Stichting is opgericht op 21-09-2020 te Heemskerk.

(Statutaire zetel ).
* X Stichting is er voor iedereen.
Ons streven is met een vastigheid van woon-en leefomgeving zekerheid te stellen van kinderen t/m ouderen, ongeacht waar je bent, wie je bent, hoe je er uit ziet, wat voor werk je doet, kleur, taal, geloof, uiterlijk.
Zonder angst voor morgen de vragen: hoe, waar, kan ik, mag ik, uit hun hoofd verwijderden en met een frisse blik naar de toekomst kijken.

– Onze schepper / onze moeder aarde heeft ongeacht alle zichtbare en onzichtbare van het begin tot het einde onderdak, leefomgeving, leefklimaat, verzorgd zonder enige prijs te eisen.
Wij zijn als mens geschapen.
Wij moeten leven als mens en elkaar respecteren, waarderen, niet ‘’ik ben’’ maar ‘’wij’’ zeggen.
Hand in hand, schouder en schouder, volle steun vooruit denken.
Elke materie op de aarde en ver in het heelal heeft een veilig onderdak voorrecht, zonder angst voor morgen.
Wij mensen hebben dat veranderd naar onze wens op Moeder Aarde.
Hebberigheid is te groot geworden in het hart van de mensen.
Op deze manier naast elkaar leven is onmogelijk geworden.

* De woningnood is te groot. Onder jongeren in het algemeen en onder kwetsbare jongeren in het bijzonder.
Behalve met het vinden van zelfstandige woonruimte, kampen kwetsbare jongeren vaak nog met meerdere andere problemen en lopen daardoor een groter risico op dak-of thuisloosheid. 
Gemeenten worstelen met deze complexe problematiek en lopen tegen een dilemma aan.
Inzetten op een integrale benadering of eerst het meest urgente probleem regelen: een dak boven het hoofd?
*De  krapte op de woningmarkt zorgt er voor dat er geen pasklare oplossingen zijn om de woningnood onder kwetsbare jongeren op lossen. ( Wij kunnen dat oplossen samen, als wij willen. Niet twijfelen maar samen werken, met elkaar helpen, bij elkaar komen.
De regie willen behouden over het eigen leven.
Een bijzondere regel. Helpen, aandacht geven, respecteren, toenaderen in plaats van in de hoek duwen.   
*De meeste jongeren hebben een bescheiden inkomen. De meesten zijn voor zelfstandige woonruimte aangewezen op goedkope huurwoningen. De beschikbaarheid daarvan neemt al jaren af.
Zij kunnen zich pas vanaf hun 18e inschrijven voor een sociale huurwoning en krijgen dan vaak te maken met zeer lange wachtlijsten.
De kostendelersnorm in de bijstand maak het nog moeilijker voor jongeren om onderdak te vinden, omdat het delen van een woning met andere jongeren of het inwonen bij volwassenen tot een korting op de uitkering kan leiden.
( bij X Stichting inschrijving is leeftijd niet begrenst. U kunt beter eerder in schrijven voordat u 18 bent ) 
Kwetsbare jonge generatie bevindt zich in een kwetsbare positie en kampt met meerdere problemen, waardoor het voor hen lastiger is om zelfstandige woonruimte te vinden en zij een groter risico lopen op dak-of thuisloosheid.
*Zij hebben vaak moeite met het voltooien van een opleiding, het behalen van een startkwalificatie en het vinden van werk.
*Kinderen kunnen er nog (psychische) gezondheidsproblemen bijkrijgen ( verslavingsproblematiek IVB-problematiek) of psychosociale problemen.
*Jongeren in de jeugdzorg krijgen op hun 18e te maken met een overgang van jeugdwet naar Wmo en daar door moeten zij naar andere hulpverlening en huisvesting zoeken. Deze overgang is lang niet altijd goed geregeld. Een bijkomend probleem is dat deze jongeren op hun 18e zorg moe zijn door de vele trajecten & instellingen waarmee ze in aanraking zijn geweest. Daarom haken zij af. ( als een gemeenschap niet zorgt voor zijn nazaten zal dat later grote problemen incasseren. )

Ongerust zijn voor de volgende dag met een vraag: kan ik nog mijn plek betalen, kan ik morgen nog mijn familie bij elkaar houden.

Dat is het uitgangspunt van X Stichting.

Voor €10.00 per maand doorlopende donaties maak je kans op een zorgeloos leven.
Elke donateur krijgt een vast volgnummer voor het bemachtigen van een woonruimte.
Dat betekend wie als eerste inschrijftijd, die heeft als eerste kans.
X Stichting gaat door al het gedoneerde kapitaal investeren aan woningen en deze woningen gaan de stichting verhuren met een zeer aantrekkelijke prijs aan zijn donateurs.
* Huur prijs minimaal €200.00 en maximaal €400.00
* Huur prijs blijft volgens afspraak tot de laatste dag dat u wilt blijven.
* Huur prijs is niet incl. gas, water, elektra, verzekeringen of al het bij komende onderhoud.
* Huurder is verantwoordelijk de toegewezen woonruimte zelf te onderhouden.
* U heeft 100% garantie voor de plaats die u krijgt zo lang u de plaats maar wenst te behouden.
* U mag de aan u toe gewezen plaats niet onder verhuren.
* Als u de toe gewezen ruimte verlaat door eigen wil, heeft u geen zeggenschap meer daar over. Dus de volgende donateur neemt de woonruimte over.

De manier waarop de X Stichting geld werft
De X Stichting wil dit geld binnen krijgen door: klussenservice, sponsering, donaties, giften, filantropie, subsidies, bijdrage van activiteiten en fondsenwerving.
Samenwerking met non-profit organisaties-samen met hen bereiken wij een zo groot mogelijke doelgroep.
De werving van geld gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe manier zoals tijdens contacten met relaties, zowel privé als zakelijk. De bestaande contacten met donateurs en organisaties en samenwerkingspartners onderhouden en daarnaast het werven van nieuwe contacten/relaties en donateurs. Dit kan door persoonlijke initiatieven van mensen of organisaties.

*Bestuurlijke indeling
Voorzitter : Kurt Bal
Secretaris &  Penningmeester : Ark Bal
Coördinator van activiteiten en vrijwilligers:
Bedankt voor uw donatie
Heeft u vragen u kunt contact op nemen via het Contact formulier.
Vriendelijke groet

Kurt Bal

Wilt u liever rechtstreeks doneren U kunt natuurlijk geld overmaken; eenmalig of structureel via een machtiging of overeenkomst.
U kunt ook onze web pagina Doneren gebruiken.
Alvast heel erg bedankt voor uw steun. 
Kurt Bal

Naam : X Stichting     
Rekening Nummer : NL 98 INGB 0006 3480 70