Beleidsplan

Beleidsplan  X Stichting

Schouder aan schouder een beter leven voor jong en oud.
Voor u ligt het beleidsplan van X Stichting.

Beste allen,
U zult zich vast afvragen wat is X Stichting?.

Wat wil X stichting  bereiken en is dat goed voor mij of voor ons allemaal, wie wordt er beter van, is het betrouwbaar?.
Deze vragen zijn zeer terecht en ik zal graag alle vragen willen beantwoorden.

X Stichting is opgericht op 21-09-2020 te Heemskerk.

(Statutaire zetel ).
* X Stichting is er voor iedereen.
Ons streven is met een vastigheid van woon-en leefomgeving zekerheid te stellen van kinderen t/m ouderen, ongeacht waar je bent, wie je bent, hoe je er uit ziet, wat voor werk je doet, kleur, taal, geloof, uiterlijk.
Zonder angst voor morgen de vragen: hoe, waar, kan ik, mag ik, uit hun hoofd verwijderden en met een frisse blik naar de toekomst kijken.

– Onze schepper / onze moeder aarde heeft ongeacht alle zichtbare en onzichtbare van het begin tot het einde onderdak, leefomgeving, leefklimaat, verzorgd zonder enige prijs te eisen.
Wij zijn als mens geschapen.
Wij moeten leven als mens en elkaar respecteren, waarderen, niet ‘’ik ben’’ maar ‘’wij’’ zeggen.
Hand in hand, schouder en schouder, volle steun vooruit denken.
Elke materie op de aarde en ver in het heelal heeft een veilig onderdak voorrecht, zonder angst voor morgen.
Wij mensen hebben dat veranderd naar onze wens op Moeder Aarde.
Hebberigheid is te groot geworden in het hart van de mensen.
Op deze manier naast elkaar leven is onmogelijk geworden.

* De woningnood is te groot. Onder jongeren in het algemeen en onder kwetsbare jongeren in het bijzonder.
Behalve met het vinden van zelfstandige woonruimte, kampen kwetsbare jongeren vaak nog met meerdere andere problemen en lopen daardoor een groter risico op dak-of thuisloosheid. 
Gemeenten worstelen met deze complexe problematiek en lopen tegen een dilemma aan.
Inzetten op een integrale benadering of eerst het meest urgente probleem regelen: een dak boven het hoofd?
*De  krapte op de woningmarkt zorgt er voor dat er geen pasklare oplossingen zijn om de woningnood onder kwetsbare jongeren op lossen. ( Wij kunnen dat oplossen samen, als wij willen. Niet twijfelen maar samen werken, met elkaar helpen, bij elkaar komen.
De regie willen behouden over het eigen leven.
Een bijzondere regel. Helpen, aandacht geven, respecteren, toenaderen in plaats van in de hoek duwen.   
*De meeste jongeren hebben een bescheiden inkomen. De meesten zijn voor zelfstandige woonruimte aangewezen op goedkope huurwoningen. De beschikbaarheid daarvan neemt al jaren af.
Zij kunnen zich pas vanaf hun 18e inschrijven voor een sociale huurwoning en krijgen dan vaak te maken met zeer lange wachtlijsten.
De kostendelersnorm in de bijstand maak het nog moeilijker voor jongeren om onderdak te vinden, omdat het delen van een woning met andere jongeren of het inwonen bij volwassenen tot een korting op de uitkering kan leiden.
( bij X Stichting inschrijving is leeftijd niet begrenst. U kunt beter eerder in schrijven voordat u 18 bent ) 
Kwetsbare jonge generatie bevindt zich in een kwetsbare positie en kampt met meerdere problemen, waardoor het voor hen lastiger is om zelfstandige woonruimte te vinden en zij een groter risico lopen op dak-of thuisloosheid.
*Zij hebben vaak moeite met het voltooien van een opleiding, het behalen van een startkwalificatie en het vinden van werk.
*Kinderen kunnen er nog (psychische) gezondheidsproblemen bijkrijgen ( verslavingsproblematiek IVB-problematiek) of psychosociale problemen.
*Jongeren in de jeugdzorg krijgen op hun 18e te maken met een overgang van jeugdwet naar Wmo en daar door moeten zij naar andere hulpverlening en huisvesting zoeken. Deze overgang is lang niet altijd goed geregeld. Een bijkomend probleem is dat deze jongeren op hun 18e zorg moe zijn door de vele trajecten & instellingen waarmee ze in aanraking zijn geweest. Daarom haken zij af. ( als een gemeenschap niet zorgt voor zijn nazaten zal dat later grote problemen incasseren. )

Ongerust zijn voor de volgende dag met een vraag: kan ik nog mijn plek betalen, kan ik morgen nog mijn familie bij elkaar houden.
Dat is het uitgangspunt van X Stichting.

Voor €10.00 per maand per persoon doorlopende maandelijkse donateurschap, maak je kans op een persoonlijk en zorgeloos leven, die u nu of later zal wensen te beleven.

Elke maandelijkse vaste  donateurs  krijgen een  persoonlijk volgnummer, die niet kan veranderen en aan anderen overgedragen worden . Dus u bent de persoonlijke eigenaar van het nummer , voor het bemachtigen van een woonruimte.

( Voorbeeld: X.000.000.001-K…B.. Heemskerk Noord-Holland )

U kunt de volgorde elke dag bekijken en in de gaten houden  via onze web pagina www. xstichting.com . Dat betekend, wie als eerste inschrijft die heeft als eerste kans.

OPGELET !
0-Elke handeling en wijziging wordt bevestigd door middel van notariële akten.
0-
Maandelijkse donateurschap bedraagt minimaal €10 per maand.
0-In schrijven is 100% persoonlijk .
0– Door u betaalde donaties  kunt u niet terug eisen als u stopt met donateurschap.
0-Leeftijd voor inschrijven geen grens.  Iedereen kan en mag inschrijven.
0-Hoe eerder u aan meldt als donateur, hoe beter voor u . U bent zo wie zo naast uw ouders tot je 18 de leeftijd.
0-Minderjarigen kunnen inschrijven onder toezicht van hun ouders of toezichthouders.
0-Als het zover is dat u woonruimte krijgt, kunt u  met de gehele familie daar heen  verhuizen.
Familie leden die mee gaan wonen, ongeacht hun  leeftijd, moeten voor dat ze mee verhuizen op het adres van de donateur aangemeld zijn .
0-U heeft een aanbod van ons gekregen  en u wilt dat accepteren, dan  betekend dat u krijgt een contract en een akkoord om het donatie bedrag aan te passen . Met ingang van het nieuwe donatie bedrag vervalt die €10.00 en wordt afgesproken een maandelijks X…… bedrag.
0-U kunt de aan u aangewezen ruimte niet verhuren aan anderen en niet delen met anderen die niet bij ons ingeschreven staan .
0-Als de plaats geschikt is voor meerdere personen om onder dak te bieden, wordt dat met meerdere donateurs verdeeld door de stichting die bij de stichting donateurs zijn.
0-U kunt de aan u aangewezen ruimtes en goederen die toe behoren aan de stichting niet verkopen en onderverhuren.
0-Zo lang u in het aangeboden huis woont is  het huis voor u, maar niet van u .
0-Huurder is verantwoordelijk de toegewezen woonruimte zelf te onderhouden,  zowel de binnen als buiten kant. Alle verzekeringen, water, gas, riool, elektra, inboedel, opstal, brand en de overige
telefoon en internet abonnementen en andere voorkomende aanschaffingen.  
0-U kunt niet zonder toestemming inwendig of uitwendig veranderingen aan  brengen aan de woning of werkplaats.
0-U kunt de door u gemaakte onkosten niet terug eisen van de stichting.
0-Als u kostbare goederen en bouw materialen heeft aangeschaft, dan kunt  u helaas bij vertrek deze niet mee nemen.
0-Huur prijs is minimaal €275.00 en maximaal €375.00
0-
Huur prijs blijft volgens afspraak tot de laatste dag dat u wilt blijven.
0-Geen prijs verhoging en verlaging mogelijk na het akkoord.
0-
U heeft 100% garantie voor de plaats die u krijgt, zo lang u de plaats wenst te behouden.
0- Als u de toe gewezen ruimte verlaat door eigen wil, heeft u geen zeggenschap meer daar over. Dus de volgende donateur neemt de woonruimte over.
0-X Stichting gaat door al het gedoneerde kapitaal, investeren aan woningen, bedrijfsruimte en grond die geschikt zijn voor een gemeenschappelijke woongemeenschap. Deze woningen gaat de stichting verhuren met een zeer aantrekkelijke prijs aan zijn donateurs.
0- U heeft alle gemakken van het leven, u bent zeker van uw leven voor nu en later. Bij deze u kunt voor de andere medemens iets betekenen. Onder andere met doneren, schenking, vrijwillige hulp, enzovoort.
0- U heeft een koop woning en u betaalt een hoge  hypotheek en dat maakt van u en uw familie het leven zuur. U weet niet hoe lang het zal duren voordat u uw zaak in orde kan krijgen .
In deze situatie kunt u uw huis of een project aan de Xstichting verkopen met een fatsoenlijke prijs. Uw hypotheek schuld aflossen  en als huurder blijven leven zo als u tot heden gewoond heeft in uw eigen plaats. Uw voordeel: in plaats van een hoge hypotheek, betaalt u een lage huur.
U ontvangt na uw verkoop meerwaarde voor u huis, u mag doen wat u zelf wenst. 
0- Xstichting heeft geen zeggenschap over uw overwaarde, of spaar geld.
Wat wij als Xstichting van u verlangen is: maandelijkse donateurschap- prijs die wij met u afspreken, van u  te ontvangen.
0- Alle inwoners die als donateur worden opgenomen, die doneren minimaal maandelijks zo lang zij op het adres blijven €10.00

Dus Totaal maandelijkse kostenpost
Huur + donaties
0- Beste allen het leven zal veel gemakkelijker  en voordeliger worden als wij in plaats van  meer salaris het bestaande salaris behouden en  kiezen voor minder betalen  voor onze levens behoeften.
Niet vergeten hoe meer je gaat ontvangen dan  stijgen  de prijzen van je uitgaven. In 65 jaar leef ervaring heb ik niets anders mee gemaakt.

In plaats van € 1200 aflossing betaald u  opeens €275.00 dan merkt u meteen dat u meer kunt doen met uw huidige salaris .

Als u meer salaris vraagt krijgt u  automatisch meer uitgaveposten en het probleem wordt niet minder.  

SAMEN VERLENGEN WE GRENZEN!
Kom help ons, als wij niet een beslissing nemen om te bewegen, blijven wij op onze bestaande situatie. Elke seconde is zeer belangrijk voor ons leven. Ons leven is niet eeuwig.

De manier waarop de X Stichting geld werft
De X Stichting wil dit geld binnen krijgen door: klussenservice, sponsering, donaties, giften, filantropie, subsidies, bijdrage van activiteiten en fondsenwerving.
Samenwerking met non-profit organisaties-samen met hen bereiken wij een zo groot mogelijke doelgroep.
De werving van geld gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe manier zoals tijdens contacten met relaties, zowel privé als zakelijk. De bestaande contacten met donateurs en organisaties en samenwerkingspartners onderhouden en daarnaast het werven van nieuwe contacten/relaties en donateurs. Dit kan door persoonlijke initiatieven van mensen of organisaties.

*Bestuurlijke indeling
Voorzitter : Kurt Bal
Secretaris &  Penningmeester : Ark Bal
Coördinator van activiteiten en vrijwilligers:
Bedankt voor uw donatie
Heeft u vragen u kunt contact op nemen via het Contact formulier.
Vriendelijke groet

Kurt Bal

Wilt u liever rechtstreeks doneren U kunt natuurlijk geld overmaken; eenmalig of structureel via een machtiging of overeenkomst.
U kunt ook onze web pagina Doneren gebruiken.
Alvast heel erg bedankt voor uw steun. 
Kurt Bal

Naam : X Stichting     
Rekening Nummer : NL 98 INGB 0006 3480 70