Doneren

Vraag: Wat wordt bedoeld met de Wet van de Oogst van de Heer?

Antwoord: “Ons wordt verteld dat we zullen oogsten als we zaaien. Dit is de wet van de oogst. Als we tarwe zaaien op onze boerderijen hier op aarde, verbouwen we tarwe. Als we in ons karaktergebouw de zaden van gerechtigheid zaaien, zullen we dat soort oogsten oogsten. Dus zoals de Heer zelf zei: ‘Wat gij ook zaait, dat zult gij ook oogsten; daarom, als gij goed zaait, zult gij ook goed oogsten voor uw beloning.

Question: What is meant by the Lord’s Law of the Harvest?

Answer: “We are told that we shall reap as we sow. This is the law of the harvest. If we sow wheat on our farms here on earth, we grow wheat. If, in our character building, we sow the seeds of righteousness, we shall reap that kind of harvest. So as the Lord himself said: ‘Whatsoever ye sow, that shall ye also reap; therefore, if ye sow good ye shall also reap good for your reward